Støtter utredning av grensejustering mellom kommunene