Sentral i kabalen om makten: – Kan velge samarbeidspartner