Opposisjonen glad for at Helse Nord trekker sykehusplan