Mangler fastleger, men sier bemanningen er forsvarlig