Brønnøy og Nordland har aldri omsatt for mer, men befolkningsutviklingen er negativ