Utvalg går for skolemodell som bevarer 1.–4. på Nordhus