Fylkesordfører i nord vil gi folk ekstra ferieuke

foto