Feirer Norne-jubi­leum og etter­lyser flere offshore-arbei­dere