Vevelstad snur: Utsetter behandling av reguleringsplan

foto