Brønnøy betaler dobbelt for å få helsearbeidere på jobb