– Rundbal­lene repre­senterer en bety­delig trafikk­fare

foto