Folkehøgskolerådet var mot flere folkehøgskoler

foto