Tillitsvalgte spør hvorfor fylkesutdanningssjef brukte udokumenterte TIP-hall-tall

foto