Brønnøy kommune stiller kausjon for byggelån til fotballhallen