Bankene får kritikk - slik svarer de om rentekutt

foto