Stig Høyvik (V) fikk flertall for minst 40 prosent private barnehageplasser. Se de reelle tallene

foto