Helse nord-direktøren vil ha to sykehus med akuttberedskap