Sømna inviterer Sør-Helgeland til et felles byggeløft for psykisk syke

foto