Kommunal beredskapsplan vedtatt. Eldreråd ønsker folkemøte