Helikoptertrøbbel i Nordsjøen kan vare i ett til halvannet år