Havne­styret vil ikke sette i gang med tømmerkai uten finan­siering