Brann­vesenet rykket ut til røykutvikling på Mo

foto