Det skriver ordfører Eilif Trælnes og kommuneoverlege Even Thorkildsen i en felles pressemelding.

De skriver også at Brønnøy kommune fra nå av endrer rutinene og kun vil sende ut ukentlige pressemeldinger med smittestatus i kommunen.

Dette grunngis med nye regler fra regjeringen, som ble innført fra og med onsdag. De fastslår at smittekarantene på ti døgn kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Smittekarantene på ti døgn kan erstattes med:

  • daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

  • husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.

  • I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

  • Følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.

  • Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg

De nye reglene vil fra de trer i kraft også gjelde for dem som er i karantene på det aktuelle tidspunktet.