La frem ferske Ungdata-tall med høye mobbetall

foto