Utdanningsforbundet er bekymret for bemanningen

Utdanningsforbundet Vega er bekymret over bemanningssituasjonen og mener det haster med å komme med tiltak for å rekruttere og beholde ansatte i skole og barnehage. Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen