Brønnøysund IL (BIL) har sendt søknad til kommunen om å få rive klubbhuset ved gressbanen i Brønnøysund.

Klubbhuset ble tidligere brukt som både kontor for klubben, samt garderobe for aktiviteter på gressbanen.

I senere tid har bygget også fungert som barnehage.

«Tyskerstall»

De oppgir også at kulturkonsulent Magnar Solbakk vurderer å ta vare på deler av bygget.

Leder i BIL, Aina Melstein, oppgir at det er snakk om noen materialer som kan ha vært del av en såkalt «tyskerstall».

- Hvis det skal tas vare på, blir det i så fall fraktet opp til Skarsåsen, forteller hun.

Hvis det i fremtiden skulle være nødvendig med et bygg ved siden av gressbanen, sier BIL i søknaden at et mindre og mere hensiktsmessig bygg vil være et alternativ.

- Foreløpig har vi ingen slike planer, forteller hun.

Bærer preg

Melstein sier bygget bærer preg av at det har stått tomt en god stund.

BA besøkte klubbhuset mandag formiddag, og bevitnet knuste vinduer og dører, samt tagging og andre tilfeller av hærverk.

- Vinduer og slikt er knust, og vi mener det er viktig å ta jobben med å få det revet, forteller hun, og sier bygget har blitt tatt i bruk av noen som ikke har fått tillatelse til det.

- Men jeg har ikke hørt om at det har vært samme aktivitet der som vi har hørt det har vært ved salgslaget, sier hun, og referer til saken om uønsket aktivitet ved det gamle slakteri-bygget.

Klubbhuset har hatt ubudne gjester på besøk, som blant annet har knust vinduer og dører. Foto: Einar Lohne Bjøru
Klubbhuset har hatt ubudne gjester på besøk, som blant annet har knust vinduer og dører. Foto: Einar Lohne Bjøru

Dugnad

Hun sier idrettslaget venter med å få godkjent en rivingsplan fra kommunen, og håper at det skal skje i løpet av høsten.

I søknaden skriver BIL at bygget skal rives etappevis, og at det vil skje på dugnadsbasis.

- På slikt er Leif Morten Slotvik en primus motor, forteller Melstein.