Fylkesmannen i Nordland har avslått søknaden fra Brønnøy kommune om midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i 2018. Brønnøy kommune leverte sin søknad 29. juni. Fristen var satt til 15. juni.

Fylkesmannen opplyser i sitt avslag at kommunens manglende rapportering på tildelte midler for både 2016 og 2017 er grunn for at kommunen i denne omgang ikke blir tildelt midler. Fylket har fått 400.000 kroner fra Utdanningsdirektoratet til dette formålet, og ikke alle fikk det de søkte om.

Over 52.000 kroner

I samme avslag henviser de til krav om tilbakebetaling på midler til samme formål gitt for 2017. I kravet står det at Brønnøy kommune ikke har rapportert innen fristen på bruk av midlene som ble tildelt, og heller ikke etter påminnelsene fra fylkesmannen.

Midlene for 2017 var på 1.750 kroner per elev, og det ble søkt om midler til 30 elever.

Det gjør at kommunen må tilbakebetale 52.500 kroner til Fylkesmannen.

Tar lærdom

I en mail til BA sier kommunen at avslaget betyr at de nå ikke får beholde midlene på de tiltak de har gjennomført.

- Hva tenker dere om avslaget?

- Dette er penger vi kan søke på hvis vi planlegger tiltak for denne gruppen. Søknaden sendes på forhånd før tiltak er gjennomført, og forskuddsbetales av fylkesmannen. Derfor vil det også ville kunne bli avvik mellom søknaden og faktisk gjennomføring, skriver fungerende rådmann Ole Bjørn Nilsen.

Må betale alt tilbake

Han skriver videre at gjennom å rapportere til Fylkesmannen på gjennomførte tiltak får de beholde forskuddsutbetalte midler i forhold til gjennomførte tiltak. For skoleåret 2017/18 ble det søkt om å beholde 20.000 kroner basert på tiltak kommunen har gjennomført.

- Differansen mellom de forskuddsutbetalte midlene og de 20.000 kronene, basert på tiltak vi har gjennomført, er dermed midler vi uansett skal betale tilbake. Avslaget fra Fylkesmannen betyr at vi nå ikke får beholde midlene basert på tiltak vi har gjennomført. Det må vi selvsagt ta til etterretning og ta lærdom av, skriver han.

- Vil det tilbys svømmeopplæring til minoritetsspråklige i 2018?

- Om vi skal tilby ekstra svømmeundervisning i 2018 er ikke bestemt enda.

- Er pengene tildelt for 2016 og 2017 brukt?

- I 2017 betalte vi tilbake pengene fordi planlagte tiltak ikke ble gjennomført av ulike grunner.

- Hva er grunnen til manglende rapportering?

- Årsaken er at vi ikke har klart å sende inn rapporteringen til fylkesmannen innen gitte tidsfrist, svarer Ole Bjørn Nilsen.