Åtte uønskede hendelser på ett døgn med ambulanseflymangel