Hvor mange «svært viktige» friluftsområder har Brønnøy?

foto