Ser på muligheten for å få bredere vei i kurvene ved Tautra

foto