Håper kommune­styret rekker å vedta regle­ment før de går av

foto