Utsetter fjerning, utsetter behandling, lar den tredje flytebryggen ligge