Oppdrettere gir 117.000 kroner til lokale lag og foreninger