Detaljorienterte politikere stiller krav til administrasjonen