Vil ikke kommentere henlagt anmeldelse mot kommunen