Poli­tikere på tilbuds­siden utenfor Havne­senteret

foto