Bonde­leder Yngvill: 200 000 kroner til mer fri gir posi­tive ringvirk­ninger