Brønnøy-jordmødre skal fortsatt være dialysepersonell