Nilsen er en av ti søkere til kommunedirektør-stilling