Utvalg avviste naboklage på planlagt garasje på Salhus

Driftsutvalg II f.v. Margrethe Moe (Sp, med Adine Moe Sund på armen), Geir Lien (Ap), Kurt Nilsen (H), Kristoffer Moe (Sp), formannskapssekretær Aina Slotterøy, utvalgsleder Rune Moe (H), næringssjef Johnny Nielsen Hanssen, Anne Risbakk (Ap) og konstituert plansjef Stephen Høgeli. Foto: Simon Aldra