Den store svarte hannkatten er savnet fra Strandveien i Sørbyen siden lørdag 6. april. Stavang sier den slet seg fra båndet da det kom et rådyr løpende, og katten har vært savnet siden det.