Brønnøytrio gjorde det sterkt i kjemi- og biologiolympiade