Fra en av "de tolv" til nestleder i sykehusstyret på et halvt år

foto