Etter to utlysninger har Bindal kommune gjort sitt valg. Arne Aagaard Bangstad (44) blir ny helse- og velferdsssjef i Bindal, og dermed etterfølger etter Gudrun Fossem som går over i pensjonistenes rekker. Bangstad tiltrer stillingen 16. januar 2017. Han har røtter fra Bindal.

Ifølge Bindal kommunes nettside er Arne Aagaard Bangstad gift og har to barn. Han er selvstendig næringsdrivende i bedriften Bangstad Consult, og jobber i dag med å heve kompetansen i bedriftsstyrene og øke verdiskapingen i små- og mellomstore bedrifter i Ytre Namdal og Bindal.

Han har også bred erfaring fra bistandsjobbing.

Rådmann Knut Toresen opplyser at fristen for siste utlysning gikk ut 31. oktober, og det var fem søkere til jobben.

- Vi har gjennomført intervjuer og foretatt ansettelse. Vi har også fått en avtale med Gudrun Fossem. Hun vil bistå Arne Bangstad med overlapping i jobben i en periode. Det er vi godt fornøyd med, sier Toresen.