Tester ut nytt system som skal regist­rere om helse­perso­nell vasker hendene riktig

foto