Har samlet inn 70.000 til 3D-ultralyd, men trenger mer: – Alle monner drar

foto