Glede over millionutbetalinger fra Havbruksfondet

foto