Norsirk og SHMIL har blitt enige om mottak av landbruksplast