Kort oppsummert

  • Tone Hauge, tidligere nestleder i styret i Helgelandssykehuset, er valgt inn i styret i Helse Nord

  • Hauge trakk seg fra styret i Helgelandssykehuset i 2019 i protest mot Helse Nord-styrets vedtak om to sykehus på Helgeland.

  • Paul Birger Torgnes, også tidligere medlem av Helgelandssykehuset, trakk seg av samme grunn.

  • De uttrykte bekymring for lokaliseringskamp, rekrutteringsproblemer og svekket økonomisk bærekraft.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister

Renate Larsen fortsetter som styreleder og Rune Rafaelsen som nestleder.

Tone Hauge og Agnete Masternes Hanssen er nye styremedlemmer, opplyste Helse- og omsorgsdepartementet etter foretaksmøtet.

En hovedoppgave for det nye styret blir å følge opp omstillingsplanen som ledelsen i helseregionen jobber med.

Svenn Are Jenssen får ikke fortsette, noe han selv ønsket å gjøre. Kari Jørgensen har tidligere gitt beskjed om at hun ikke ønsket en ny periode. Disse to markerte seg som mest kritiske til kuttforslagene som lå på bordet da styret vurderte de omdiskuterte tiltakene forrige uke.

Jan-Oddvar Sørnes, Henrik Olsen og Anne Husebekk fortsetter i styret i en ny toårsperiode.

De tre ansatterepresentantene utnevnes ikke av departementet. De skal på valg til våren i sine fagforbund.

Tone Hauge kommer fra Mosjøen og er tidligere nestleder i styret i Helgelandssykehuset. Hun trakk seg med umiddelbar virkning fra styret i Helgelandssykehuset i desember 2019, etter at Helse Nord-styret gjorde vedtak om to sykehus på Helgeland.

Hauge uttalte den gangen at hun mente Helse Nord-styret med sitt vedtak i desember hadde tilsidesatt det klare vedtaket fra styret i Helgelandssykehuset om ett stort sykehus på Helgeland i Sandnessjøen og omegn.

«Hvis dagens vedtak i styret i Helse Nord RHF blir stående, vil vi i overskuelig framtid ha en to-sykehus-modell som i all hovedsak er identisk med dagens struktur. Det er ikke et framtidsrettet vedtak. Dagens vedtak vil etter all sannsynlighet føre til fortsatt uklarheter, opprivende lokaliseringskamper, rekrutteringsutfordringer og svekket økonomisk bærekraft.», skrev Tone Hauge og Wenche Sæthre Jørgensen blant annet i en felles uttalelse etter at de begge trakk seg fra styret i Helgelandssykehuset i midten av desember 2019.

Paul Birger Torgnes fra Brønnøysund satt også i styret i Helgelandssykehuset i 2019, og også han trakk seg i protest mot Helse Nord-styrets vedtak i desember.

«Den modell som ligger i forslaget til styret i Helse Nord RHF vil ikke gi et framtidsrettet og styrket spesialisthelsetilbud på Helgeland. Tvert imot så frykter jeg at den vil føre til fortsatt opprivende lokaliseringskamp, rekrutteringsutfordringer og svekket økonomisk bærekraft. uklarhet, Resultatet vil bli at befolkningen på Helgeland vil få et for dårlig spesialisthelsetilbud.», skrev Torgnes i en pressemelding den gangen.