Innbyggerne krever grensejustering for et bedre tilbud